Kampuskyselyn tulokset

Tieteentekijöiden liiton paikallisyhdistys Oulun yliopiston akateemiset (OYA) ry päätti 18.11.2021 pidetyssä kokouksessa teettää jäsenistölleen kyselyn Raksilaan suunniteltavasta kampuksesta.

Kyselyyn vastasi 172 OYA:n jäsentä, joista 83 % ilmoitti työskentelevänsä Linnanmaalla. Suurin osa vastaajista (78 %) oli tällä hetkellä sitä mieltä, että Linnanmaan kehittäminen vastaisi parhaiten oman tieteenalan kehittämistä ja koulutusta.

 

Avovastauksia annettiin 126 kappaletta. Niissä tiedostettiin tiloihin ja houkuttelevuuteen liittyvää problematiikkaa, mutta nykyisen hankkeen viestintä, osallistaminen, hinta ja vaihtelevat perustelut koettiin ongelmallisiksi. Useammassa vastauksessa tuotiin vaihtoehtona esiin konferenssikeskus tai Tiedekulma-tyyppinen paikka, jollaisille olisi tarvetta keskustan läheisyydessä.

Kyselyn tulokset on lähetetty jäsenistön lisäksi myös yliopiston johdolle ja hallitukselle, päätöksenteon tueksi.

Lisätietoja antaa

Pauli Väisänen
Puheenjohtaja, Oulun yliopiston akateemiset ry
+358451338294
pauli.vaisanen@oulu.fi