Tilastotietoa määräaikaisista työsuhteista

Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen taulukoissa kuvataan eri uravaiheissa olevien yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön työsopimusten pituutta suhteessa uravaiheen kaikkiin sopimuksiin vuonna 2019. 

Lukuohje

Esimerkiksi luonnontieteiden ensimmäisen portaan tehtävistä kestoltaan alle vuoden sopimuksia on 41,4 prosenttia.  Tieteenala yhteensä -sarakkeessa on kuvattu tieteenalan työsopimusten ao. pituuden osuus suhteessa kaikkiin tieteenalan työsopimuksiin. Esimerkiksi luonnontieteissä kaikista työsopimuksista 29,5 prosenttia on kestoltaan alle vuoden.

Tieteenalat yhteensä kohdassa on kuvattu eri uravaiheessa olevien sopimusten pituuden osuus tieteenalojen yhteenlasketusta vastaavasta luvusta. Alle vuoden tai vuoden mittaisia I portaan tehtävien työsopimuksia on 45 prosenttia. 

 

mikseivakituinen1

Opetus- ja tutkimushenkilöstön (htv) eripituisten työsopimusten osuus (%) vuonna 2019 tieteenaloittain ja uravaiheittain 

TAULUKKO A: Kolmannes opetus- ja tutkimushenkilöstön sopimuksista oli kestoltaan vuoden tai alle vuoden vuonna 2019. Eniten alle vuoden mittaisia sopimuksia on tekniikassa ja lääke- ja terveystieteissä. Alle vuoden kestoisia sopimukset painottuvat urapolun alkuvaiheeseen – ensimmäisen (I) ja toisen (II) portaan tehtäviin. Myös III portaan tehtävissä tehdään alle vuoden sopimuksia lähes 12 prosenttia kaikista kyseisen portaan sopimuksista. Tekniikassa, lääke- ja terveystieteissä ja maatalous- ja metsätieteissä I portaan tehtävissä alle vuoden sopimuksia on yli puolet.

Alle 1 vuosi  I porras  II porras  III porras  IV porras  Tieteenala yhteensä 
Luonnontieteet  41,4 %  32,2 %  7,4 %  2,7 %  29,5 % 
Tekniikka  50,0 %  36,8 %  6,0 %  3,8 %  37,1 % 
Lääke- ja terveystieteet  51,6 %  47,2 %  22,6 %  8,5 %  35,2 % 
Maatalous- ja metsätieteet  52,3 %  45,6 %  7,6 %  0,0 %  29,4 % 
Yhteiskuntatieteet  45,7 %  29,9 %  10,8 %  5,1 %  26,9 % 
Humanistiset tieteet  30,6 %  22,9 %  12,9 %  8,8 %  26,9 % 
Tieteenalat yhteensä  45,0 %  32,5 %  11,7 %  5,5 %  30,1 % 

TAULUKKO B: 1-2 vuoden kestoisia työsopimuksia on lähes 16 prosenttia kaikista sopimuksista. Eniten niitä on luonnontieteissä ja tekniikassa, vähiten humanistisissa tieteissä. 1-2 vuoden kestoiset sopimukset painottuvat urapolun alkuvaiheeseen – ensimmäisen (I) ja toisen (II) portaan tehtäviin.   

1-2 vuotta  I porras  II porras  III porras  IV porras  Tieteenala yhteensä 
Luonnontieteet  28,4 %  29,5 % 7,1 %  1,8 %  20,4 % 
Tekniikka  25,3 %  26,7 %  4,2 %  1,5 %  19,4 % 
Lääke- ja terveystieteet  20,9 %  22,7 %  8,7 %  5,4 %  14,9 % 
Maatalous- ja metsätieteet  19,2 %  23,5 %  2,3 %  0,0 % 11,1 % 
Yhteiskuntatieteet  22,3 %  21,3 %  7,3 %  3,0 %  14,4 % 
Humanistiset tieteet  15,1 %  12,7 %  6,4 %  3,0 %  8,8 % 
Tieteenalat yhteensä  24,0 %  23,2 %  6,9 %  2,9 %  15,9 % 

TAULUKKO C: 2-3 vuoden kestoisia sopimuksia oli noin 12 prosenttia kaikista työsopimuksista. Ne ovat yleisempiä urapolun alkuvaiheen tehtävissä. 

2-3 vuotta  I porras  II porras  III porras  IV porras  Tieteenala yhteensä 
Luonnontieteet  16,0 %  21,6 % 8,2 %  2,2 %  13,9 % 
Tekniikka  13,8 %  13,6 %  5,5 %  2,3 %  11,0 % 
Lääke- ja terveystieteet  14,1 %  19,0 %  10,1 %  2,9 %  12,0 % 
Maatalous- ja metsätieteet  16,2 %  20,6 %  8,3 %  0,0 % 11,4 % 
Yhteiskuntatieteet  11,4 %  18,1 %  8,1 %  2,3 %  10,5 % 
Humanistiset tieteet  15,1 %  16,7 %  7,3 %  3,0 %  10,3 % 
Tieteenalat yhteensä  14,2 %  18,4 %  8,1 %  2,5 %  11,6 % 

TAULUKKO DTekniikassa, luonnontieteissä ja lääke- ja terveystieteissä on vähiten yli kolmen vuoden sopimuksia. Humanistisissa tieteissä 53,6 prosenttia sopimuksista on yli kolmen vuoden mittaisia. Urapolun ensimmäisen portaan tehtävissä on vähiten yli kolmen vuoden sopimuksia. Tieteenalojen väliset erot ovat näissä suuret. Eniten yli kolmen vuoden sopimuksia ensimmäisen ja toisen portaan tehtävissä on humanistisissa tieteissä ja yhteiskuntatieteissä. 

Yli 3 vuotta  I porras  II porras  III porras  IV porras  Tieteenala yhteensä 
Luonnontieteet  14,2 %  16,7 %  77,4 %  93,3 %  36,2 % 
Tekniikka  11,0 %  22,9 %  84,4 %  92,0 %  32,5 % 
Lääke- ja terveystieteet  13,5 %  11,2 %  58,6 %  83,5 %  37,7 % 
Maatalous- ja metsätieteet  12,3 %  10,3 %  82,6 %  98,3 %  48,1 % 
Yht.kuntatiet. 20,6 %  30,8 %  73,9 %  89,6 %  47,7 % 
Humanistiset tieteet  39,3 %  47,6 %  73,5 %  84,8 %  53,6 % 
Tieteenalat yhteensä  16,8 %  25,9 %  73,4 %  89,2 %  41,2 % 

TAULUKKO E: Opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus eri uravaiheissa

Taustatietoja eri uraportaiden henkilöstömääristä aloittain. Yli kolmannes yliopistojen sopimuksista on uravaiheen ensimmäisen portaan sopimuksia. Tekniikassa lähes puolet työsopimuksista on uravaiheen ensimmäisellä portaalla. Ensimmäisen ja toisen portaan sopimuksia yliopistoissa oli yhteensä 58,5 prosenttia. 

  I porras  II porras  III porras  IV porras 
Luonnontieteet  36,6 %  28,0 %  21,4 %  10,4 % 
Tekniikka  47,0 %  25,3 %  14,9 %  9,7 % 
Lääke- ja terveystieteet  32,4 %  21,0 %  28,9 %  16,9 % 
Maatalous- ja metsätieteet  32,9 %  17,2 %  33,4 %  14,9 % 
Yhteiskuntatieteet  29,0 %  26,1 %  26,4 %  15,8 % 
Humanistiset tieteet  17,5 %  30,9 %  27,9 %  12,6 % 
Yhteensä  32,4 %  26,1 %  23,7 %  12,9 % 
hires-05

Opetus- ja tutkimushenkilöstön (htv) eripituisten työsopimusten osuus (%) vuonna 2019 yliopistoittain ja uravaiheittain

Taulukoissa kuvataan eri uravaiheissa olevien opetus- ja tutkimushenkilöstön työsopimusten pituutta suhteessa uravaiheen kaikkiin sopimuksiin.  Esimerkiksi Aalto-yliopistossa ensimmäisen portaan tehtävistä kestoltaan alle vuoden sopimuksia on 48,5 prosenttia.   

Viimeisellä rivillä on kuvattu eri uravaiheessa tehtyjen sopimusten pituuden osuus kaikkien yliopistojen yhteenlasketusta vastaavasta luvusta. Esim. yliopistojen I portaan tehtävien sopimuksista kestoltaan alle vuoden on 45 prosenttia. Sinisellä on merkitty uraportaan alin prosentti, oranssilla ylin.  

Alle vuoden mittaisten sopimusten määrissä yliopistoissa on suuria eroja. Lyhyet sopimukset painottuvat urapolun alkuvaiheeseen, mutta myös kolmannella portaalla lähes 12 prosenttia tehtävistä on alle vuoden mittaisia. Toisen uraportaan tehtävissä työskentelevistä yli kolmanneksella oli alle vuoden mittainen työsopimus.  

1-2 vuoden mittaiset sopimukset painottuvat urapolun alkuvaiheeseen, ja yliopistojen välillä on huomattavia eroja sopimusten osuudessa.  

Taulukko 1: Työsopimus alle 1 vuosi
  I porras  II porras  III porras  IV porras 
Aalto-yliopisto  48,5 %  39,0 %  2,0 %  0,0 % 
Helsingin yliopisto  34,4 %  27,5 %  11,3 %  4,3 % 
Itä-Suomen yliopisto  45,5 %  36,7 %  14,0 %  6,6 % 
Jyväskylän yliopisto  46,2 %  23,6 %  8,4 %  3,1 % 
Lapin yliopisto  34,1 %  20,0 %  11,4 %  2,3 % 
Lappeenrannan-Lahden
teknillinen yliopisto 
33,2 %  14,4 %  1,0 %  0,0 % 
Oulun yliopisto  46,9 %  44,2 %  11,9 %  3,7 % 
Hanken  100,0 %  19,1 %  0,0 %  3,3 % 
Taideyliopisto  50,0 %  18,9 %  22,2 %  8,2 % 
Tampereen yliopisto  56,3 %  42,3 %  26,8 %  13,6 % 
Turun yliopisto  51,3 %  32,3 %  11,7 %  6,6 % 
Vaasan yliopisto  38,2 %  35,7 %  1,7 %  4,1 % 
Åbo Akademi  34,0 %  34,8 %  11,9 %  8,4 % 
Yliopistot yhteensä  45,0 %  32,5 %  11,7 %  5,5 % 

Huomioita taulukosta 1: Alle vuoden mittaisten sopimusten määrissä yliopistoissa on suuria eroja. Lyhyet sopimukset painottuvat urapolun alkuvaiheeseen, mutta myös kolmannella portaalla lähes 12 prosenttia tehtävistä on alle vuoden mittaisia. Toisen uraportaan tehtävissä työskentelevistä noin kolmanneksella oli alle vuoden mittainen työsopimus.  

Taulukko 2: Työsopimus 1-2 vuotta    
Työsopimus 1-2 vuotta  I porras  II porras  III porras  IV porras 
Aalto-yliopisto  39,4 %  35,1 %  4,0 %  0,0 % 
Helsingin yliopisto  22,4 %  30,2 %  9,4 %  2,1 % 
Itä-Suomen yliopisto  35,0 %  18,5 %  8,8 %  6,6 % 
Jyväskylän yliopisto  18,2 %  20,9 %  5,6 %  2,1 % 
Lapin yliopisto  12,2 %  10,0 %  4,5 %  0,0 % 
Lappeenrannan-Lahden
teknillinen yliopisto 
23,0 %  33,6 %  2,0 %  2,7 % 
Oulun yliopisto  14,2 %  24,2 %  4,3 %  4,2 % 
Hanken  0,0 %  10,6 %  0,0 %  3,3 % 
Taideyliopisto  33,3 %  11,2 %  11,1 %  4,1 % 
Tampereen yliopisto  18,2 %  19,5 %  6,9 %  3,2 % 
Turun yliopisto  21,7 %  18,3 %  5,6 %  4,4 % 
Vaasan yliopisto  40,8 %  11,4 %  6,8 %  2,0 % 
Åbo Akademi  18,4 %  8,0 %  5,0 %  2,4 % 
Yliopistot yhteensä  24,0 %  23,2 %  6,9 %  2,9 % 

 Huomioita taulukosta 2: 1-2 vuoden mittaiset sopimukset painottuvat urapolun alkuvaiheeseen. Yliopistojen välillä on huomattavia eroja. 

Taulukko 3: Työsopimus 2-3 vuotta    
  I porras  II porras  III porras  IV porras 
Aalto-yliopisto  10,0 %  13,5 %  7,3 %  0,8 % 
Helsingin yliopisto  17,6 %  28,0 %  11,2 %  1,5 % 
Itä-Suomen yliopisto  13,3 %  21,8 %  10,7 %  6,6 % 
Jyväskylän yliopisto  25,4 %  16,3 %  5,3 %  1,6 % 
Lapin yliopisto  8,9 %  8,6 %  0,0 %  0,0 % 
Lappeenrannan-Lahden
teknillinen yliopisto 
37,3 %  22,4 %  2,0 %  0,0 % 
Oulun yliopisto  6,3 %  18,7 %  1,8 %  4,2 % 
Hanken  0,0 %  14,9 %  3,2 %  0,0 % 
Taideyliopisto  16,7 %  14,2 %  22,2 %  18,4 % 
Tampereen yliopisto  10,8 %  8,8 %  4,7 %  1,8 % 
Turun yliopisto  13,0 %  19,7 %  10,8 %  1,1 % 
Vaasan yliopisto  10,5 %  17,1 %  5,1 %  2,0 % 
Åbo Akademi  16,3 %  13,6 %  2,0 %  0,0 % 
Yliopistot yhteensä  14,2 %  18,4 %  8,1 %  2,5 % 

 Huomioita taulukosta 3: 2-3 vuoden sopimukset painottuvat II portaan sopimuksiin, joskin yliopistojen välillä on eroja. Osassa yliopistoja 2-3 vuoden sopimuksia tehdään suhteellisesti enemmän myös urapolun ensimmäisen vaiheen tehtävissä. 

Taulukko 4: Työsopimus yli 3 vuotta
I porras  II porras  III porras  IV porras 
Aalto-yliopisto  2,0 %  12,5 %  86,6 %  99,2 % 
Helsingin yliopisto  25,6 %  14,4 %  68,1 %  92,1 % 
Itä-Suomen yliopisto  6,1 %  23,0 %  66,4 %  79,8 % 
Jyväskylän yliopisto  10,4 %  39,2 %  80,7 %  93,2 % 
Lapin yliopisto  44,7 %  60,0 %  81,8 %  97,7 % 
Lappeenrannan-Lahden
teknillinen yliopisto 
6,6 %  29,6 %  94,9 %  97,3 % 
Oulun yliopisto  32,7 %  12,9 %  82,0 %  88,0 % 
Hanken  0,0 %  55,3 %  96,8 %  96,7 % 
Taideyliopisto  0,0 %  55,6 %  44,4 %  69,4 % 
Tampereen yliopisto  14,6 %  29,4 %  61,8 %  81,4 % 
Turun yliopisto  14,0 %  29,7 %  72,0 %  88,0 % 
Vaasan yliopisto  10,5 %  37,1 %  86,4 %  89,8 % 
Åbo Akademi  31,9 %  43,6 %  82,2 %  89,2 % 
Yliopistot yhteensä  16,8 %  25,9 %  73,4 %  89,2 % 

Huomioita taulukosta 4: Pitkät sopimukset painottuvat urapolun ylempiin tehtäviin. Joissakin yliopistoissa myös urapolun alkuvaiheessa tehdään pitkiä sopimuksia, toisissa taas ei juuri lainkaan.  

Taulukko 5: Opetus- ja tutkimushenkilöstön osuus eri uravaiheissa
  I porras  II porras  III porras  IV porras  Tuntiopettaja 
Aalto-yliopisto  37,6 %  24,4 %  18,3 %  9,9 %  9,8 % 
Helsingin yliopisto  29,6 %  23,4 %  31,5 %  12,7 %  2,8 % 
Itä-Suomen yliopisto  29,5 %  23,0 %  29,4 %  15,6 %  2,5 % 
Jyväskylän yliopisto  26,4 %  32,5 %  25,2 %  12,3 %  3,6 % 
Lapin yliopisto  41,6 %  23,6 %  14,9 %  14,9 %  4,7 % 
Lappeenrannan-Lahden 
teknillinen yliopisto 
43,0 %  22,0 %  17,4 %  13,0 %  4,6 % 
Oulun yliopisto  45,2 %  21,4 %  19,3 %  11,2 %  2,8 % 
Hanken  22,9 %  30,7 %  20,3 %  19,6 %  6,5 % 
Taideyliopisto  7,3 %  40,9 %  4,4 %  11,9 %  35,8 % 
Tampereen yliopisto  37,1 %  24,4 %  21,3 %  13,3 %  4,0 % 
Turun yliopisto  27,8 %  30,4 %  24,9 %  14,8 %  2,1 % 
Vaasan yliopisto  28,8 %  26,5 %  22,3 %  18,6 %  3,4 % 
Åbo Akademi  23,2 %  41,1 %  16,6 %  13,6 %  5,4 % 
Yhteensä  32,4 %  26,1 %  23,7 %  12,9 %  4,9 % 

 Huomioita taulukosta 5: Taulukko taustoittaa henkilöstömääriä eri uravaiheissa. Yliopistojen työsopimuksista noin kolmannes on urapolun ensimmäisen portaan sopimuksiaTuntiopettajamäärät ovat pieniä muualla paitsi Taideyliopistossa ja Aalto-yliopistossa. 

 

Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen 

Tiedot noudettu 6.10.2020.


 

Miksei vakituinen? -kampanja 19.-30.10.2020 Tieteentekijöiden sosiaalisen median kanavissa

Tästä kampanjasivulle

_mikseivakituinen 1200×800