Palkkiosuositus 2021

Tässä esitellyt palkkiosuositukset koskevat keikkaluonteista työtä, joka ei liity tieteentekijän hoitamaan toimeen tai virkaan.

Tieteentekijän elanto koostuu monista erillisistä tulonlähteistä. Palkkatulon, apurahan tai jonkin muun rahallisen korvauksen lisäksi tieteentekijä saa lisäansioita opetuksesta, kirjoituspalkkioista ja julkisista esiintymisistä. Monen tieteentekijän kokonaisansionmuodostuksessa muiden kuin palkkatulojen merkitys on huomattava.

Palkkiot ovat usein neuvoteltavia asioita. Sivustolla olevat suositukset auttavat arvioimaan palkkiopyyntöä. Osaamistaan ei kannata myydä polkuhintaan tai korvauksetta: kunnon palkkion pyytäminen edistää myös muiden keikka- ja freelance-työntekijöiden asemaa.

Palkkiosuosituksen lähtökohta on, että tieteentekijä – myös nuorempi tutkija − on kirjoittaessaan, julkisesti esiintyessään ja tietoa tuottaessaan aina oman alansa erityisasiantuntija.

Esitelmän, kirjoituksen tai muun asiantuntijatyön tilaajalla on niin ikään merkitystä. Erityisesti yliopistojen ja monien oppilaitosten palkkiot ovat ennalta vahvistettuja, eikä niistä voi henkilökohtaisesti sopia. Lisäksi tilaajien maksukyky vaihtelee. Pieniä kyläyhdistyksiä ei voi laskuttaa samalla tavoin kuin vaikkapa kansainvälistä suuryritystä tai ammattiliittoa.

Esitelmänpitäjän tai kouluttajan tulee saada matka- ja päivärahat normaalin valtion päivärahakäytännön mukaisesti. Hänelle kuuluu myös perumisturva.

Tieteentekijän tekijänoikeudet ovat palkkioiden tapaan ajankohtainen asia. Ne voivat koskea tekstiä, esiintymistä tai tekstin lainausta. Tekijänoikeuskysymykset nousevat esiin mm. verkko-opetuksessa, luentojen tallentamisessa ja uudelleenkäytössä.

Kirjoituspalkkiot

Pyydetyn tietokirja-artikkelin, sanomalehtikirjoituksen tai vastaavan tekstin, jonka aihe, pituus, määräaika ynnä muut seikat on määritelty tarkasti, vähimmäispalkkio on 192,70 euroa liuskalta, yhdestä kirjoituksesta kuitenkin vähintään 791 euroa.

Jos palkkio määrittyy kirjoituksen pituuden mukaan, korvauksen tulisi olla vähintään 145,80 euroa liuskalta.

Liuskalla tarkoitetaan tässä n. 2 200 merkkiä (välilyönteineen) tai n. 28−30 riviä tekstiä.

Tilaustutkimukset ja selvitykset

Tilaustutkimukset ja selvitykset olisi parasta tehdä kuukausipalkalla. Kohtuullinen palkka asiantuntijatyöstä on 3 500 eurosta ylöspäin.

Jos työn tekee tuntipalkalla, perustuntipalkkion voi laskea jakamalla oman kuukausipalkkansa 100:lla. Vähintään tulee kuitenkin maksaa 43,80 € tunnilta.

Tekijänpalkkiot

Tekijänpalkkio sidotaan tavallisesti kustantajan saamaan arvonlisäverottomaan myyntituloon eli tekijä saa tietyn ennalta määritellyn prosenttiosuuden tulosta. Ks. tarkemmin Suomen tietokirjailijat ry:n kustannussopimussuositusta.

Oletko jo Suomen Tietokirjailijat ry:n jäsen? Jäsenkriteerinä on yksi tai useampi tietokirja, oppikirja tai muuten julkaistu tietoteos, joka vastaa laajuudeltaan noin 200 painosivua. Jäsenmaksu on 81 euroa (2021) vuodessa ja vastineeksi saa mm. neuvoja kustannussopimus- ja tekijänoikeusasioissa sekä tietokirjoittamista tukevaa koulutusta, tilaisuuksia ja jäsentapaamisia. Tietokirjailijat ry jakaa myös apurahoja.

Esitelmäpalkkiot

Jos esitelmäpalkkioita ei ole vahvistettu ennalta, palkkiopyynnön perusteena voi pitää seuraavia seikkoja:

Esityksen kesto ja valmisteluaika vaikuttavat pyyntöön. Alla on sovellettu Akavan käyttämiä kertoimia:

Samasta aiheesta pidettävä esitelmä/tuntia 1 2 3 4
Valmistelukerroin/tuntia 5 4 3 3
Tunnit, joilta maksetaan perustuntikorvaus 5 8 9 12

Palkkiota voidaan korottaa mm.

  • jos esitelmään liittyvä materiaali julkaistaan tilaajan verkkosivuilla
  • jos luento pidetään muulla kuin äidinkielellä

Perustuntikorvauksen voi laskea jakamalla oman kuukausipalkkansa 100:lla. Vähintään tulee kuitenkin maksaa 43,80 € tunnilta.

Paneelikeskusteluun osallistumisesta voi pyytää 150–250 € osallistuja- ja työmäärästä riippuen.

Esimerkki:
Sinulta pyydetään tunnin (tai puolen tunnin) mittainen esitelmä järjestön tai yrityksen seminaariin. Esitelmän valmisteluun kuluu viisi tuntia. Laske tällöin ensin oma perustuntikorvauksesi (kuukausipalkka jaettuna sadalla). Palkkion määrä on viisi kertaa perustuntikorvaus.

Jos työskentelet apurahalla tai saat satunnaisia tuloja, palkkiota voi tässä tapauksessa pyytää 5 x 43,80 € = 219 €.

Jos materiaali julkaistaan tilaajan verkkosivulla, lisää palkkiopyyntöön 10 %. Jos pidät esitelmän muulla kuin äidinkielellä, lisää palkkiopyyntöön 10 %.

Radio- ja televisioesiintymiset

Radio tai tv-esiintymisestä pyydettävän palkkion lähtökohtana voi pitää Yhtyneet-sopimuksessa määriteltyjä korvauksia. Palkkioita ja työehtoja koskevan Yhtyneet-sopimuksen ovat allekirjoittaneet mm. Yleisradio Oy ja Suomen tietokirjailijat ry. Sopimuksessa määritellään radio‐ ja televisio-ohjelman tekemisestä sekä ohjelmassa esiintymisestä suoritettavat palkkiot.

Yhtyneet-sopimuksen mukaan palkkiota ei makseta esiintyjän vakinaisesti tai tilapäisesti hoitamaan toimeen, virkaan tai tehtävään liittyvistä uutisluonteisina pidettävistä lausunnoista, haastatteluista ja tiedotuksista. Seuraavaan on poimittu Yhtyneet-sopimuksesta tieteentekijälle tyypillisiä esiintymisiä.

Audiotyö

Tieteellinen tai kansantajuistieteellinen esitelmä ja kirjojen esittely 5 minuuttiin asti 209,60–255,71 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 18,23–22,24 euroa.

Haastateltava 5 minuuttiin asti 59,07 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 6,13 euroa.

Keskusteluun osallistuja 10 minuuttiin asti 254,63 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 13,11 euroa. Keskusteluun osallistujille maksetaan oheinen palkkio, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, ohjelman keskusteluosan pituuden mukaan jaettuna keskustelijoiden lukumäärällä. Jos keskustelijoita on enemmän kuin viisi, palkkio on kuitenkin 1/5 kokonaispalkkiosta.

Audiovisuaalinen työ

Lausunnot ja haastattelut 5 minuuttiin asti 90,10 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 8,28 euroa.

Asiantuntijalausunnot ja esitelmät 5 minuuttiin asti 247,86 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 22,43 euroa. Asiantuntijalausunto edellyttää etukäteen annettua tehtävää, johon vastauksen antaminen vaatii valmistelua ja tutkimista. Asiantuntijana on pidettävä henkilöä, joka ko. alalla on väitellyt tohtoriksi tai muulla tavoin hankkinut suuren kokemuksen kyseessä olevista asioista.

Keskusteluun osallistujat 10 minuuttiin asti 352,48 euroa ja kultakin seuraavalta minuutilta 5,52 euroa. Keskusteluun osallistujille maksetaan edellä mainittu palkkio, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu, ohjelman keskusteluosan pituuden mukaan jaettuna keskustelijoiden lukumäärällä. Jos keskustelijoita on enemmän kuin viisi, palkkio on kuitenkin 1/5 kokonaispalkkiosta ja vähintään 86,36 euroa.

Muut asiantuntijatehtävät

Esim. konsultoinnin tuntipalkan tulisi olla kuukausipalkka jaettuna 100:lla, mutta vähintään 43,80 euroa. Päiväpalkkion tulisi olla vähintään 391−530 euroa konsultointikokemuksesta riippuen.

Koulutuspalkkiota voi miettiä oman kokemuksen, valmistelun määrän ja ryhmän koon mukaan.

Jos asiantuntija maksaa itse verot, eläke- ja sosiaaliturvamaksut ym. kulut, on nämä otettava huomioon palkkiopyynnössä.

Matkakulut

Akavan suosituksen mukaan toimeksiantajan suositetaan maksavan matkakustannukset valtion virkamiesten matkakustannusten korvaamista koskevan virkaehtosopimuksen mukaisesti. Näihin kuuluvat matkaliput hankintakuluineen, paikallismatkoineen, matkavarustuskustannuksineen, lentokenttäveroineen ja kuljetusmaksuineen sekä päivärahat, hotellikorvaukset ym.

Mikäli esiintyminen peruuntuu esiintyjästä riippumattomasta syystä, lähellä sovittua ajankohtaa, jo tehdystä työstä voi pyytää puolikkaan palkkion.

Sopimusmallit

Kustannussopimus

Suomen tietokirjailijat ry:n kustannussopimussuositus

Hyödyllistä luettavaa:

Palkkiosuositukset

Akavan palkkiosuositukset

Lukukeskuksen palkkiosuositukset kirjailijoille

Suomen freelance-journalistien palkkiolaskuri

Suomen Tietokirjailijat ry:n kirjoituspalkkiosuositus

Suomen Tietokirjailijat ry:n esiintymispalkkiosuositus

Yhtyneet-sopimus

Palkkavertailu

Oikotie.fi palkkavertailu

Palkkavertailu

Akavaaka, Akavan tilastokooste, kevät 2017

Tekijänoikeudet

Kopiraittila

Korpela, Jukka K.: Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin

Sanasto, kirjallisuuden alan tekijänoikeusjärjestö

Suomen freelance-journalistit, Tekijänoikeuksien ABC

Suomen Tietokirjailijat ry: Kustannussopimussuositus

Tekijanoikeus.fi

Tekijänoikeusneuvosto