Turvas försäkring ger trygghet när du reser

Tänker du fly undan snön och kylan och ta sikte på varmare breddgrader?

En resa kräver ofta en betydande ekonomisk satsning, redan utan oförutsedda kostnader. När man reser bör man alltid ha en resenärsförsäkring. Annars kan det bli dyrt om man blir sjuk eller råkar ut för en olycka under resan.

Redan en vanlig magåkomma som kräver ett läkarbesök kan kosta en hel del för den som saknar försäkring, för att inte tala om allvarligare sjukdomar.

”Som ett aktuellt exempel kan vi ta ett fall där en resenär insjuknade i covid-19 i Turkiet. En samordnad transport med ambulansflyg till Finland kostade 15 700 euro. FPA eller staten ersätter inte detta. Kostnaderna för sjukhus- och intensivvård är inte ens medräknade i den här summan”, berättar Tiina Koivuniemi, ersättningsexpert vid försäkringsbolaget Turva.

En annan hemsk händelse var en hjärtattack som drabbade en turist på Kanarieöarna.

”Två veckors sjukhusvård kostade 41 000 euro. Här fanns möjlighet att få ersättning med det europeiska sjukvårdskortet, alltså att få vård på en offentlig vårdinrättning till samma pris som lokalinvånarna. Flygresan till Finland tillsammans med en sjukskötare kostade omkring 6 000 euro, som FPA inte ersätter”, fortsätter Koivuniemi.

Lyckligtvis hade dessa resenärer sina försäkringar i ordning. Att bli sjuk är redan i sig tillräckligt trist även om man inte till på köpet får en jättestor räkning. Vid sidan av reseförsäkringen är det bra att skaffa ett europeiskt sjukvårdskort från FPA före resan.

Är jag försäkrad?

Som medlem i Forskarförbundet behöver du inte själv ta hand om dina reseförsäkringar. Förbundet har tecknat en medlemsförsäkring för sina medlemmar hos försäkringsbolaget Turva, som inkluderar en resenärsförsäkring för fritidsresor i Finland och utomlands.

Medlemmar i förbundet som är under 68 år, även pensionärsmedlemmar, och barn under 15 år som reser med dem är försäkrade. Försäkringen är i kraft i högst 45 dygn från resans början. För resdagar som överskrider detta bör man teckna en tidsbestämd resenärsförsäkring hos Turva. Kontrollera om det bland de idrottsgrenar som är undantagna i försäkringsvillkoren finns någon gren som du utövar, och skaffa vid behov en tilläggsförsäkring för idrott.

Minneslista för resenären

  • Ladda ner appen TaskuTurva (på finska) till din telefon. Där hittar du ditt reseförsäkringskort och kontaktuppgifter till en pålitlig läkare under din utlandsresa. Via TaskuTurva får du vid behov också kontakt med SOS reseassistans.
  • Ditt medlemskort från förbundet fungerar också som reseförsäkringskort.
  • Skaffa också ett avgiftsfritt europeiskt sjukvårdskort från FPA.
  • Om något händer, och läkarmottagningen inte känner igen förbundets reseförsäkringskort, ska du kontakta SOS reseassistans. SOS kan bevilja en betalningsförbindelse för vårdkostnader.
  • Om du blir tvungen att betala vårdkostnaderna själv, spara kvittona och skicka in dem till Turva på begäran. Ansök om ersättning i den elektroniska ersättningstjänsten: turva.fi/tieteentekijat  (endast på finska).

Vad ersätter försäkringen?

Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av en plötslig sjukdom som börjat under resan eller ett olycksfall som inträffat under resan. Hit hör exempelvis läkararvoden, undersökningskostnader, sjukhusvård och läkemedel som ordineras av läkare. Om din sjukdom började redan före resan ersätts endast första hjälpen på resmålet om sjukdomen förvärras.

Försäkringen ersätter också kostnader för en avbokad eller inställd resa samt kostnader för försening under en resa i sådana situationer som nämns i försäkringsvillkoren. Det är också bra att kontrollera om det skulle löna sig att teckna en extra försäkring för bagage, eller om bagageförsäkring ingår i din hemförsäkring.

SOS hjälper resenärer som behöver hjälp

SOS International är ett internationellt reseassistansföretag som ägs av nordiska försäkringsbolag, som kan hjälpa dig om du blir sjuk eller behöver läkar- eller sjukhusvård under en utlandsresa. SOS har dygnetruntjour på svenska.

SOS reseassistans hjälper dig i synnerhet i allvarliga sjukdoms- eller olycksfall, eller om du behöver hjälp med att få vård. Deras experter utreder ditt fall och kontaktar vid behov någon av SOS samarbetsläkare. SOS kan prata med din behandlande läkare och förmedla information som är viktig för din vård till vårdinrättningen. SOS kan också ordna en ny hemresa och vid behov inkvartering på resmålet. I en situation där en vårdinrättning inte godkänner ditt reseförsäkringskort och inte går med på att skicka en faktura till Turva, kan du be vårdinrättningen ringa SOS.

Var kan jag läsa mer?

Försäkringsvillkoren för medlemsförsäkringen och anvisningar för ansökan om ersättning finns här: turva.fi/tieteentekijat (endast på finska).

Läs igenom försäkringsvillkoren och begränsningarna för försäkringen före resan. Du får mer information även på Turvas verksamhetsställen eller via kundservicenumret 01019 5110. Vi önskar dig en trevlig resa och fina äventyr, oavsett vart du reser!