Nuorena tutkijana yliopistoyhteisön vaaleissa

Kollegio on yksi toimielimistä, joiden jäsenet valitaan nyt käytävissä yliopiston toimielinten vaaleissa.

Väitöskirjatutkija Anna Karhu työskentelee Pan-Eurooppa Instituutissa Turun kauppakorkeakoulussa. Väitöskirjatyön ohella hän toimii projektipäällikkönä kauppakorkeakoulun hankkeessa.

Karhun tausta on Turun yliopiston tieteentekijöissä, ja hänelle on jo ehtinyt kertyä kokemusta yliopistolaisten edunvalvonnasta. – Olen kiinnostunut yliopistosektorin kehittämisestä, ja sen myötä olen tullut paikallisten Tieteentekijöiden hallitukseen ja päättyvällä kaudella myös kollegion varajäseneksi, Karhu sanoo.

Karhulla on tähtäimessään kauppatieteiden tohtorin tutkinnon ohella kollegion täysjäsenyys. Hänen mielestään yliopiston asioihin vaikuttaminen ei ole tiedeurallaan pitkälle ehtineiden erityisoikeus.

– Me väitöskirjatutkijat olemme tärkeä osa tutkimusyhteisöä yliopistossa samoin kuin vakituiset ja jo väitelleet, Karhu painottaa. – Yliopistosektorin työn ja työsuhdestatusten moninaisuuden täytyy näkyä myös kollegiossa.

Väitöskirjatutkija on vaaleissa samaa ryhmää kuin lehtori

Kollegiossa on edustettuina kolme ryhmää: opiskelijat, professorit ja niin sanottu keskiryhmä, johon kuuluvat käytännössä kaikki muut kuin edellä mainitut. Keskiryhmää ovat muun muassa lehtorit ja tutkijatohtorit.

Ylioppilaskunta nimittää kollegion opiskelijajäsenet, kun taas keskiryhmän edustajat valitaan kilpailullisilla vaaleilla. Niissä äänioikeutettuja ovat keskiryhmään lukeutuvat henkilöstöryhmät.

Jatko-opintojaan suorittavat väitöskirjatutkijat näyttäytyvät helposti väliinputoajina. He ovat äänioikeutettuja keskiryhmän kiintiössä, mutta onko se heille oikea paikka?

Karhulla on asiasta selvä näkemys. – Varsinainen opiskelu on aika pieni osa tohtoritutkinnon suorittamista, Karhu huomauttaa. – Toivoisinkin, että me vahvemmin identifioituisimme tutkijoiksi, koska tutkijoita me olemme vaikkakin uran alussa.

Jotkin tutkimusuran haasteet kohdistuvat Karhun mukaan korostetusti väitöskirjatutkijoihin. – Haasteemme yliopistoyhteisössä usein liittyvät tutkimuksen rahoittamiseen ja työsuhteisiin. Nämä ovat selkeästi meille yhteisiä teemoja muun tutkimusyhteisön kanssa. Minusta on tärkeää, että päätöksenteossa kuuluu myös määräaikaisten ja apurahatutkijoiden ääni.

Kollegiossa päätetään myös nuorten tutkijoiden asioista

Kollegio muun muassa valitsee yliopiston hallituksen ulkopuoliset jäsenet, ja hallitus on sille tilivelvollinen yliopiston taloudenhoidosta.

Karhun mielestä myös väitöskirjatutkijan kannattaa olla kiinnostunut kollegiosta. – Väitöskirjatutkijat ovat iso joukko yliopiston tutkimuksen henkilöresursseja, ja meidän on tärkeää olla mukana, kun keskustellaan yliopiston yhteisistä asioista.

Hallinto näyttää usein vaikealta ja aikaa vievältä.

– Vaikkei itse olisi innostunut omistautumaan vaikuttamiselle, aktiivinen voi olla vaikka vain äänestämällä, Karhu huomauttaa. – Siten myös meitä väitöskirjatutkijoita ja pätkätyöläisiä on mukana päättämässä siitä, miten asioita kehitetään yliopistossamme.

Entä tärkeimmät terveiset nuorille tutkijoille? – Muista äänestää, jotta myös nuorten tutkijoiden ääni kuuluu yliopiston päätöksenteossa!

Anna Karhu