Turun yliopiston vaalit 2021

University Elections 2021

For more information about the University Elections in English, please click here.

Vuoden 2021 yliopistovaaleissa Turun yliopiston henkilöstö valitsee edustajansa useisiin toimielimiin, kuten yliopiston hallitukseen ja yliopistokollegioon.

TYT edustaa noin puolta Turun yliopiston opetus- ja tutkimushenkilökunnasta. Tavoitteenamme on, että jatkossakin TYT:llä on vahva edustus päätöksentekoelimissä ja että näin voimme edistää jäsentemme etuja.

Sähköinen äänestys on avoinna tiistaista 9.11. klo 9.00 torstaihin 11.11. klo 16.00 saakka.

Hallitus

Hallitus on yliopiston korkein päätöksentekoelin.

Hallituksessa on kymmenen jäsentä. Neljä heistä tulee yliopiston ulkopuolelta, kuusi edustaa yliopistoyhteisön kolmea eri ryhmää: professoreita, opiskelijoita ja niin sanottua keskiryhmää, johon kuuluu yliopiston muu henkilöstö (kuten lehtorit, väitöskirjatutkijat ja hallintohenkilöstö).

Nykyisen hallituksen jäsen Seppo Virtanen kertoo hallituksen toiminnasta

TYT on asettanut ehdokkaita sekä keskiryhmän että professorien  kiintiöissä.

Tutustu ehdokkaisiimme

Kollegio

Kollegio on yksi yliopiston keskeisistä päätöksentekoelimistä. Lisäksi se on tärkeä keskusteluareena yliopistoyhteisön ruohonjuuritason ja yliopiston ylimmän johdon välillä. Kollegio myös valitsee osan yliopiston hallituksen jäsenistä (niin sanotut ulkopuoliset jäsenet).

Kollegion jäsen, pääluottamusmies Antti Pajala: Mitä kollegio tekee?

Kollegiossa on 30 jäsentä (ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet). Jäsenistä kymmenen edustaa professoreita, kymmenen opiskelijoita ja kymmenen keskiryhmää.

Väitöskirjatutkija Anna Karhu: Nuoren tutkijan näkökulma kollegion vaaleihin

TYT on asettanut ehdokkaita kollegioon keskiryhmän kiintiössä.

Tutustu ehdokkaisiimme

Meille tärkeää

Monialainen Turun yliopisto säilytettävä vahvana tiedeyliopistona!

  • Opetus- ja tutkimushenkilöstöä ei ylikuormiteta opetus- ja hallintovelvollisuuksilla.
  • Korostetaan yliopistotyön perustehtäviä: tutkimusta ja opetusta. Näiden edellytyksenä ovat toimivat ja riittävät tuki- ja asiantuntijapalvelut, jotka on turvattava.
  • Henkilöstörakenne on selkeä ja pätevöitymiseen kannustava niin opetus- ja
    tutkimushenkilöstön kuin muiden asiantuntijoiden osalta. Opetuspainotteisissa tehtävissä meritoituminen edistää etenemistä uralla vaativampiin tehtäviin.
  • Hyvä henkilöstöpolitiikka on keskeinen arvo.

Tieteentekijät on Turun yliopiston suurin henkilöstöjärjestö. Valitse Tieteentekijä edustamaan Sinua yliopiston päätöksenteossa!

Vain äänestämällä voit vaikuttaa!