SUOMEN AKATEEMISTEN TUTKIJOIDEN YHDISTYS – SATY ry.

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Stina Giesecke
stina.giesecke@aalto.fi
p. 050 5234 179

Varapuheenjohtaja
Meri Jalonen
meri.jalonen@aalto.fi

Hallituksen muut jäsenet

Myös liiton hallituksen jäsen
Rolle Alho
rolle.alho@helsinki.fi

Heidi Haggren
heidi.haggren@helsinki.fi

Aappo Kähönen
aappo.kahonen@helsinki.fi

Jarmo Mäkelä
jarmo.makela@helsinki.fi

Emilia Palonen
emilia.palonen@helsinki.fi

Pajari Räsänen
pajari.rasanen@helsinki.fi

Jussi Simola
simolajussi@gmail.com