Kevät 2021

 

SATY ry:n apurahojen ensimmäinen hakukierros järjestettiin kuluvana keväänä. Hakemuksia saatiin kaikkiaan 10 yhteissummaltaan 3 943 euroa. Vaikka haetut apurahat ylittivät yhdistyksen keväällä 2021 apurahoina jaettavissa olevan kokonaissumman, hallitus päätti jakaa apurahoja etupainotteisesti koronapandemian aiheuttamat erikoisolosuhteet huomioiden. Myöntöpäätöksissä otettiin huomioon hakemuksissa ilmoitetut sosiaaliset ja taloudelliset seikat.

 

Hallitus päätti myöntää 21.4.2021 kokouksessaan seuraavat apurahat:

 

Teija Alanko: 150 €

Leena Enbom: 500 €

Kirsi Heimonen: 167 €

Eeva Houtbeckers: 407 €

Sakari Katajamäki: 200 €

Tarja Lang: 350 €

Taru Lilja: 350 €

Ulla Pohjannoro: 250 €

Teemu Väisänen: 450 €

Nina Öhman: 200 €

 

Seuraava apurahojen hakuaika on kuluvan vuoden syksyllä.