SATY

TOIMINTASUUNNITELMA 2020

TAVOITE 2020-
KEINOT
Jäsenistön edunvalvonta
SATY profiloituu tutkijaidentiteettiä edistävänä ja puolustavana yhdistyksenä yliopistosektorin ulkopuolellakin työskenteleville jäsenille Hallitus/puheenjohtajisto vierailee valitsemissaan tutkimuslaitoksissa, joissa työskentelee yhdistyksen jäsenistöä.
Hallitus ideoi uusia edunvalvontaa tehostavia toimintamuotoja yhteistyössä liiton toimiston kanssa yliopistosektorin ulkopuolella työskentelevälle jäsenistölle.
Jäsenmäärän nostaminen
SATYn jäsenmäärä ylittää 380 jäsentä Kehitetään toimenpiteitä jäsenmäärän ylläpitämiseksi ja kasvattamiseksi.
Tiedonkulun kehittäminen
SATYlla on jäsenistön suuntaan aktiivisesti päivittyvä viestintäkanava Kehitetään yhdistyksen monikielisiä viestintäkäytäntöjä ja -kanavia niin että yhteydenpito jäseniin olisi jatkuvaa.
Yhdistyksen visuaalinen ilme päivitetään.
Jäsenistön osallistaminen
SATY näkyy jäsenistölleen Yhdistys järjestää vähintään kaksi jäsentapahtumaa suuntautuen myös potentiaaliseen uuteen jäsenkuntaan (esimerkiksi lyhyissäkin työsuhteissa toimiviin ulkomaisiin tutkijoihin).
Vaikuttaminen Tieteentekijöiden liitossa
SATY osallistuu liittokokouksiin, liiton hallituksen sekä työryhmien toimintaan Yhdistys nimittää ehdokkaansa liiton hallitukseen ja työryhmiin sekä valitsee liittokokousedustajat
Yhdistyksen operatiivinen toiminta
SATYn hallituksella on etäosallistumisen mahdollistavat kokouskäytännöt, tehokas sisäinen viestintä sekä hallitustyöskentelyyn käytettävä yhteinen työskentelyalusta Hallitus kokoontuu tiloissa, jotka mahdollistavat etäyhteydet.
Hallitus kehittää toimintakulttuuriaan.