Mikä SATY?

Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistyksen tavoitteena on parantaa tutkijoiden ja tutkimuksen asemaa ja yleistä arvostusta yhteiskunnassa.

SATY:yn kuuluu akatemiatutkijoita, apurahatutkijoita, tutkimuslaitoksissa työskenteleviä sekä yliopistojen palveluksessa olevia tutkijoita. Kaikkien tutkimustyötä tekevien aseman parantaminen on SATY:lle ensisijaisen tärkeää.

SATY on Tieteentekijöiden liiton jäsenjärjestö, jonka jäsenenä olet oikeutettu kaikkiin liiton jäsenetuihin. Keskusjärjestömme on korkeasti koulutettujen edunvalvoja Akava. SATY:n kautta saat myös juridista apua niin työsuhdeasioissa kuin henkilökohtaisen elämän eri tilanteissa.

SATY:n kautta avautuu valtakunnallinen, monitieteinen tutkijaverkosto. SATY:n ja Tieteentekijöiden liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja tapaamisissa on mahdollisuus kohdata eri alojen tutkijoita ja parhaita asiantuntijoita maan eri puolilta.