TIETEENTEKIJÖIDEN JÄSENIÄ OULUN YLIOPISTON HALLINTOVAALIEHDOKKAINA

Oulun yliopiston hallintovaalit järjestetään 3.-4. marraskuuta 2021.  Tältä sivulta löytyy kootusti hallintovaaliehdokkaina olevien liiton jäsenten esittelyt toimielimen mukaan aakkosjärjestyksessä.

Jäsenet voivat jättää tietonsa oheisella lomakkeella: https://forms.office.com/r/bc696z6BPd


Hallintovaaliehdokkaat

HALLITUS

 

 

KimmoKontio_Kimmo Kontio

Kimmo Kontio

Ehdokasnumero: 30

Tehtävä, yksikkö: Yliopistonlehtori, Kasvatustieteiden tiedekunta

Vaaliteemat

 • Henkilöstön – tutkimus- ja opetushenkilöstön ja muun henkilöstön – aitoa kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia yliopiston päätöksenteossa on lisättävä. Jokaisen yliopistolaisen on tunnettava olevansa tärkeä osa yliopistoyhteisöä.
 • Työnjaon tarkoituksenmukaisuuteen ja työnkuvien mielekkyyteen on kiinnitettävä huomioita. Keskitytään oleelliseen ja tunnustetaan, että yliopiston menestys ja tuloksellisuus nojaavat toimivaan yhteistyöhön tiedekuntien ja palveluiden välillä.
 • Yliopiston organisaation täytyy rakentua siten, että tutkimuksen ja koulutuksen kehittäminen kulkevat käsi kädessä. Organisaatiorakenteen ja sisäisen rahanjaon mekanismien tulee tämän periaatteen mukaisesti palvella mielekkäästi ja oikeudenmukaisesti yliopiston kehittämistä.

Tärkein aiempi kokemus:

 • Yliopiston hallitus 2018-2021
 • Yliopiston pääluottamusmies (JUKO ry) 2010-2016
 • Tieteentekijöiden liiton ja Oulun yliopiston akateemisten aktiivi vuodesta 2002.

 


 

PauliV

Pauli Väisänen

Ehdokasnumero: 33

Tehtävä, yksikkö: Väitöskirjatutkija, Avaruusfysiikan ja tähtitieteen tutkimusyksikkö

Vaaliteemat

 • Nuoret, apuraha- sekä kansainväliset tutkijat on huomioitava täysivertaisina akateemisen yhteisön jäseninä ja ammattilaisina.
 • Yliopistodemokratiaa tulee edistää lisäämällä yliopistoyhteisön aitoa päätösvaltaa, muun muassa kollegion ja tiedekuntahallitusten asemaa vahvistamalla.
 • Sisäinen hallinto ja resurssien jako on oltava tasapuolista ja asianmukaista. Opetus-, tutkimus- ja muun henkilöstön on pystyttävä keskittymään ydintehtäviinsä ilman ylimääräistä hallinnollisen työn taakkaa.

Tärkein aiempi kokemus:

 • Tieteentekijöiden liiton hallituksen jäsen 2020-
 • Oulun yliopiston akateemiset ry:n hallituksen jäsen 2018-19, puheenjohtaja 2020-
 • RAE2020-valmisteluryhmän jäsen
 • Tutkijakoulun johtoryhmän jäsen 2018
 • Tutkimusneuvoston jäsen 2017–2019
 • Yliopiston hallituksen jäsen 2016–2017
 • Koulutusneuvoston jäsen 2014–2015

 

 


 

KOLLEGIO

 

 

Työkuva 2021

Sirpa Aalto

Ehdokasnumero: 6

Tehtävä, yksikkö: Strategian ja tiedepolitiikan yksikkö

Vaaliteemat

 • henkilöstön tuntojen esiintuominen tärkeissä kysymyksissä kuten kampusasiassa; ;
 • kollegion toiminta paremmin esille yliopistoyhteisössämme
 • keskusteluyhteys yliopiston hallituksen kanssa jatkuu

Tärkein aiempi kokemus:

 • Yliopistokollegion jäsen 2018-2021

 


 

vaalikuva_Aku Venhola

Aku Venhola

Ehdokasnumero: 19

Tehtävä, yksikkö: Yliopistolehtori, avaruusfysiikan ja tähtitieteen tutkimusyksikkö

Vaaliteemat

 • Demokratian vahvistaminen kaikilla hallinnon tasoilla – Yliopiston päätöksenteon tulisi toimia verkostomaisesti alhaalta ylöspäin, eikä linjamaisesti ylhäältä alas. Yliopistossa tulee edistää käytäntöjä jossa päätöksenteossa kuullaan ihmisiä ilman ohjailevia kysymyksiä ja pelon ilmapiiriä.
 • Läpinäkyvyys päätöksenteossa – Pöytäkirjojen ja asialistojen tulee olla hyvissä ajoin esillä ja niiden tulee olla kattavia. Hallituksen ja kollegion välistä kommunikaatiota tulee vahvistaa.
 • Rahankäytössä pyrittävä jatkuvuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen – Pitkäjänteisen työn mahdollistamiseksi yliopiston tulee tukea yksiköiden taloutta tarvittaessa. Parhaiten pärjäämme kun meillä on paljon erilaisia tutkimusryhmiä joissa voidaan luottaa tulevaisuuteen ja ihmiset voivat käyttää työaikansa keskeisten työtehtäviensä hoitamiseen.

Tärkein aiempi kokemus:

 • LuTK:n luottamusmies 2021-2023
 • OYA:n hallituksen jäsen ja jäsenvastaava 2020-2021
 • Oulun yliopiston akateemisten (OYA) hallituksen varajäsen 2019-2020

 


 

IMG_1968

Pirkko Viitala

Ehdokasnumero: 20

Tehtävä, yksikkö: laboratoriopäällikkö, LTK

Vaaliteemat

 • kollegion aseman vahvistaminen
 • yliopistoväen kuuluksitulon lisääntyminen päätöksen teossa, yliopistodemokratian vahvistaminen
 • kollegion ja hallituksen vuorovaikutuksen lisääminen
 • Työrauhaa ja turvaa jatkuvien uudistuspaineiden sijaan, työntekijöiden mahdollisuus keskittyä mielekkäästi ydintehtäviinsä

Tärkein aiempi kokemus:

 • aktiivinen yliopistokollegion varapuheenjohtaja 2018-2021
 • OYAn sekä Tieteentekijöiden liiton aktiivi vuodesta 2000