Jäsenvakuutus: Turvaa vapaa-ajalle tapaturmavakuutuksella

Työaikana tapaturmien varalta turvanasi on työnantajan lakisääteinen tapaturmavakuutus, mutta entä vapaa-ajalla? Tieteentekijät on vakuuttanut jäsenensä vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella Turvassa. Vakuutus on voimassa siihen päivään saakka, kun jäsen täyttää 68 vuotta.

Vakuutusehdoissa tapaturma on määritelty tarkasti, jotta ehdot ovat kaikille reilut ja johdonmukaiset. Tapaturmasta on kyse silloin, kun äkillinen ja ulkoisesta tekijästä johtuva tapahtuma aiheuttaa fyysisen vamman vakuutetun tahtomatta. Katsotaan määritelmää tarkemmin käyttämällä esimerkkinä jäällä liukastumista.

Äkillisyys tarkoittaa, että tilanne on tapahtunut nopeasti ja ennalta-arvaamatta. Jokainen jäällä liukastunut tietää, että kun tajuaa liukastuvansa, on usein jo liian myöhäistä korjata askeliaan. Äkillisyys puuttuu esimerkiksi, jos jalat kipeytyvät huonojen kenkien takia pidemmän ajan kuluessa, eikä tällöin ole kyse tapaturmasta.

Ulkoinen tekijä on esimerkissämme liukas jää. Toinen esimerkki ulkoisesta tekijästä voisi olla tiessä oleva kuoppa, jonka takia menetät tasapainosi ja kaadut. Jos esimerkiksi polvesi on reistaillut jo pidempään ja menee itsestään helposti sijoiltaan, puuttuu yhtälöstä ulkoinen tekijä, jolloin kyse ei ole tapaturmasta.

Fyysinen vamma voi olla mitä vain pienestä haavasta tai venähdysvammasta esimerkiksi murtumiin tai muihin pidempää hoitoa vaativiin vammoihin. Tapaturman määritelmän avulla selittyy myös tapaturman ja sairastumisen ero. Vaikka sairaus, esimerkiksi vatsatauti tai flunssa, voi alkaa hyvinkin yllättäen, ei sairastumisen taustalla ole ulkoisen tekijän aiheuttamaa äkillistä tapahtumaa, joka aiheuttaa fyysisen vamman.

Tieteentekijöiden liiton jäsenten vapaa-ajan tapaturmavakuutus korvaa tapaturmien hoitokuluja. Hoitokuluja voivat olla esimerkiksi lääkärinpalkkio, kipsaus tai röntgentutkimus. Vakuutuksesta korvataan lisäksi kohtuulliset matkakulut korvattaviin hoitoihin.

Vakuutukseen kuuluu myös pysyvän haitan turva. Pysyvä haitta voi tarkoittaa esimerkiksi käden toiminnan pysyvää heikkenemistä tapaturman seurauksena. Tällöin vakuutuksesta maksetaan korvausta valtioneuvoston laatiman haitta-asteluokituksen mukaisesti. Kaikkein vakavimpien tilanteiden varalta jäsenten tapaturmavakuutukseen kuuluu tapaturmaisen kuoleman korvaus.

Vakuutuksesta korvataan myös yksittäisestä, äkillisestä liikkeestä tai voimanponnistuksesta aiheutuneen venähdysvamman hoitokuluja. Tällaisia ovat esimerkiksi pallopeleissä vastustajan väistäminen ilman yhteentörmäystä ja siinä jalan venähtäminen tai painavan esineen nostaminen, jolloin selkä venähtää. Kuluja korvataan tällaisissa tapauksessa rajoitetummin kuin tapaturmissa.

Muista, että kilpaurheilu ja jotkin urheilulajit sekä harrasteet on riskialttiutensa vuoksi rajattu tapaturmavakuutuksen ulkopuolelle. Tällaisten lajien harrastajien kannattaa hankkia erillinen urheiluvakuutus, josta saat halutessasi lisätietoa Turvasta. Tarkista lajisi sisältyminen vakuutukseen vakuutusehdoista osoitteessa turva.fi/tieteentekijat.  Sieltä löydät myös tapaturmavakuutuksen enimmäiskorvausmäärät sekä lisätietoja jäseneduista ja –vakuutuksista.

Teksti: Turva / Tuomas Kekkonen

www.turva.fi/tieteentekijat